مسابقات فیفا و ای فوتبال شمال غرب کشور به میزبانی گیم نت بیگ بنگ اردبیل

مسابقات فیفا و ای فوتبال شمال غرب کشور به میزبانی اردبیل با شگفتی های بسیار به پایان رسید.
قهرمان ای فوتبال از کرمانشاه آمد، جام فیفا را تبریزی ها به خانه بردند. دست میزبان از جام باز ماند.

بیشتر ببینید
0 دیدگاه