Cololight

Cololight

 
طیف وسیعی از محصولات روشنایی هوشمند شرکت LifeSmart است که با تجربه زیادی در زمینه اینترنت اشیا و محصولات خانه هوشمند تجربه بیش از 1 میلیون مشتری در 30 کشور را دارد.Cololight یک سیستم نور LED تزئینی ، هوشمند و قابل گسترش است.

نمایش 1 تا 20 از 7 نتیجه یافت شده

Cololight

 
طیف وسیعی از محصولات روشنایی هوشمند شرکت LifeSmart است که با تجربه زیادی در زمینه اینترنت اشیا و محصولات خانه هوشمند تجربه بیش از 1 میلیون مشتری در 30 کشور را دارد.Cololight یک سیستم نور LED تزئینی ، هوشمند و قابل گسترش است.