Glorious

Glorious


گروه بازیهای کامپیوتری گلوریس در سال 2014 توسط عده ای از گیمرهای پرشور و خلاق شکل گرفت که از قیمت بالا و کیفیت پایین محصولات گیمینگ خسته بودند: محصولاتی که بیشتر از کارآیی و کیفیت، خودنمایی داشتند. ماموریت آنها اینکونه تعریف شده بود: تهیه لوازم گیمینگ که برای کیفیت عالی و عملکرد حرفه ای مهندسی شده اند و فروش آنها با قیمت مناسبی که تمام افراد قادر به خریدنش باشند.

نمایش 1 تا 20 از 43 نتیجه یافت شده

Glorious


گروه بازیهای کامپیوتری گلوریس در سال 2014 توسط عده ای از گیمرهای پرشور و خلاق شکل گرفت که از قیمت بالا و کیفیت پایین محصولات گیمینگ خسته بودند: محصولاتی که بیشتر از کارآیی و کیفیت، خودنمایی داشتند. ماموریت آنها اینکونه تعریف شده بود: تهیه لوازم گیمینگ که برای کیفیت عالی و عملکرد حرفه ای مهندسی شده اند و فروش آنها با قیمت مناسبی که تمام افراد قادر به خریدنش باشند.