AKRacing

AKRacing

ای کی ریسینگ فعالیت های خود را از سال 2001 آغاز نمود و همانطور که از نامش پیداست، ابتدا برای تولید محصولات اتوموبیلرانی ایجاد شد و سپس زمینه تولید محصولات خود را به بازی ها و مبلمان اداری نیز گسترش داد،همچنین  AKracing تمامی قطعاتی که خود طراحی و تولید کرده را در محل آزمایشات خود آزمایش می کند ، اتفاقی که بسیاری از برند ها به آن توجه نکرده و یا انجام نمی دهند.

نمایش 1 تا 20 از 31 نتیجه یافت شده

AKRacing

ای کی ریسینگ فعالیت های خود را از سال 2001 آغاز نمود و همانطور که از نامش پیداست، ابتدا برای تولید محصولات اتوموبیلرانی ایجاد شد و سپس زمینه تولید محصولات خود را به بازی ها و مبلمان اداری نیز گسترش داد،همچنین  AKracing تمامی قطعاتی که خود طراحی و تولید کرده را در محل آزمایشات خود آزمایش می کند ، اتفاقی که بسیاری از برند ها به آن توجه نکرده و یا انجام نمی دهند.