Asus

Asus


ایسوستِک کامپیوتر اینکورپوریتِد که معمولاً با نام‌های ایسوس یا اَسوس شناخته می‌شود، این ابرشرکت تولیدکنندهٔ فناوری شرکت توسط چهار مهندس کامپیوتر که سابقاً در شرکت رایانه‌ای «اِیسر» فعالیت می‌کردند در تاریخ ۲ آوریل ۱۹۸۹ در تایوان تأسیس شد. در حال حاضر این شرکت، به غیر از کشور مبدأ، محصولات خود را در سایر کشورهای ۵ قارهٔ جهان نیز توزیع می‌کند. نام آن از ۴ حرف آخر کلمه پگاسوس (اسب بالدار افسانه‌های یونان باستان) گرفته شده‌است. 

نمایش 1 تا 20 از 10 نتیجه یافت شده

Asus


ایسوستِک کامپیوتر اینکورپوریتِد که معمولاً با نام‌های ایسوس یا اَسوس شناخته می‌شود، این ابرشرکت تولیدکنندهٔ فناوری شرکت توسط چهار مهندس کامپیوتر که سابقاً در شرکت رایانه‌ای «اِیسر» فعالیت می‌کردند در تاریخ ۲ آوریل ۱۹۸۹ در تایوان تأسیس شد. در حال حاضر این شرکت، به غیر از کشور مبدأ، محصولات خود را در سایر کشورهای ۵ قارهٔ جهان نیز توزیع می‌کند. نام آن از ۴ حرف آخر کلمه پگاسوس (اسب بالدار افسانه‌های یونان باستان) گرفته شده‌است.